Ikonické diela modernej slovenskej architektúry


24. 10. 2018, 17:30 - 19:30

Ikonické diela modernej slovenskej architektúry

SNM-Historické múzeum vás pozýva na prednášku Prof. Ing. arch. Matúša Dullu, DrCs., ktorá sa bude konať v stredu 24. 10. 2018 o 17.30 h v Rytierskej sieni.

Architektúra je dobrý svedok histórie. Pri tej najstaršej to býva často svedok jediný. Pri tej najnovšej niekedy zabúdame na to, že aj tu sú stavby, ktoré stelesňujú úsilia svojich čias a stávajú sa pre ne ikonickými. Často sú to výrazné a všeobecne známe figúry, ako je hoci budova Slovenského rozhlasu v Bratislave, ale 20. storočie sa vyznačovalo aj menej nápadnými ale veľmi dôležitými ikonami. Ktoré to boli, ako ich vidia odborníci, ako laici, a ako sa o ne pamiatkovo staráme priblíži teoretik a historik architektúry Matúš Dulla.

Prof. Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc. je slovenský architekt, pôsobiaci v oblasti dejín architektúry 20. storočia. Je autorom viacerých článkov a publikácií, pôsobí aj ako pedagóg na FA STU v Bratislave a FA ČVUT v Prahe. Vo svojej prednáške sa zameria na najlepšie stavby zo slovenskej modernej architektúry.