Komentovaná prehliadka výstavy Nábytok v múzeu


7. 8. 2019, 17:00 - 18:00

Komentovaná prehliadka výstavy Nábytok v múzeu


Sprevádzať výstavou budú kurátorky Alena Piatrová a Jasna Gaburová o 17.00 h. Komentovaná prehliadka sa uskutoční na 2. poschodí Bratislavského hradu. Vstupné na podujte sú 4 €. Registrácia na podujatie je prostredníctvom e-mailu na hradpodujatia@gmail.com. 

Výstava Nábytok v múzeu odhaľuje procesy a cestu zbierkového predmetu v múzeu, kým sa môže prezentovať ako exponát. Pozrite si slohový i ľudový nábytok, ktorý prešiel revitalizáciou a následne digitalizáciou. Väčšina z viac ako sto vystavených exponátov je zreštaurovaná. V rokoch 2016 – 2018 vynaložilo múzeum nemalé finančné prostriedky na obnovenie a ošetrenie 58 kusov nábytku, ktoré reštauroval Pamiatkový úrad SR — Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča. Koncepcia výstavy prezentuje nábytok rozdelený do skupín podľa témy predstavujúcej základné odborné múzejné činnosti so zbierkovými predmetmi.