Medzinárodná faleristická konferencia


27. 10. 2012, 12:00 - 17:30

Medzinárodná faleristická konferencia

PROGRAM 27.10.2012

11:00–12:00 Evidencia účastníkov konferencie
12:00–12:20 Príhovory/Begrüßungen Mgr. Branislav Panis -riaditeľ Historického múzea
Mgr.Pavol Marciš -predseda SFS
12:25–12:50 Prax vracania Radu svätého Štefana prof. PhDr. Attila Pandula, PhD. (Maďarská heraldická agenealogická spoločnosť), Budapešť
12:55–13:15 Diplomový odznak Karola IV. Felix Kilian (Österreichische Gesellschaft für Ordenskunde), Viedeň
13:20–13:40 Geneze československého řadu Bíleho lva MUDr. Roman Jedlička (Klub faleristů Brno), Brno
13:45 –14:05 Technické možnosti skúmania materiálov u radov Dr. RobertLinke (Österreichische Gesellschaft für Ordenskunde), Viedeň
14:10–14:30 Medaila za obranu Slovenska v marci 1939 Mgr. Pavol Marciš (Slovenská faleristická spoločnosť), Šaľa
14:35 –15:25 Prestávka (občerstvenie je zabezpečené)
15:25–15:45 Falzifikáty v zdravotníckej faleristike doc. Dr. Vlastimil Kozoň, PhD. (Slovenská faleristická spoločnosť), Viedeň
15:50 –16:10 Prax odovzdávania rytierskeho kríža v 2. svetovej vojne Friedrich Tusek (Österreichische Gesellschaft für Ordenskunde + SFS), Viedeň
16:15 –16:35 Vyznamenání České a Slovenské Federatívní republiky z let 1989-1992 RNDr. Ivan Koláčný (Klub faleristů Brno), Brno
16:40 –17:00 Francúzsky Rad Svätého Ducha a jeho vplyv na podobu vyznamenaní 16.-19. storočia PhDr. Igor Graus, PhD., Banská Bystrica
17:05 –17:20 Ochrana muzejných predmetov PhDr. Marián Uhrin, PhD. (Múzeum SNP), Hriňová
17:20–17:30 Slávnostné odovzdávanie Čestných odznakov SFS
17:30 Záver oficiálneho programu konferencie Po každom príspevku je pri dodržaní prednáškového času cca. 5 minútová diskusia
Prednáškové jazyky: slovenčina, čeština, nemčina –bez tlmočenia
17:30–18:30 Kongres Slovenskej faleristickej spoločnosti (len pre členov SFS)
19:00 Slávnostná večera prečlenov SFS a pozvaných hostí
Záujem o účasť na konferencii prosíme nahlásiť cez e-mail na: predseda@sfs.sk

Konferencia sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča