Noc múzeí a galérií 2017 v Historickom múzeu


20. 5. 2017, 10:00 - 23:55

Noc múzeí a galérií 2017 v Historickom múzeu


SNM-Historické múzeum

Sídlo: Bratislavský hrad, Bratislava
Otvorené: 10.00 do 24.00 (posledný vstup o 23.00)
Vstupné: 2€

Program:
Lektorované prehliadky
10.30 Kelti z Bratislavy
12.30 Dejiny Bratislavského hradu
14.30 Dejiny Slovenska. Od praveku po Veľkú Moravu
20.30 Dejiny Slovenska. Od praveku po Veľkú Moravu
22.30 Kelti z Bratislavy

Prednášky:
16.30 Bratislavský hrad vo svetle najnovších nálezov (Branislav Resutík, MÚOP a Andrej Vrtel, FiF UK).

Program pre deti:
Výstava detských kresieb Súkromnej ZUŠ Pablo v Trnave
Tvorivé dielne s reštaurátormi - Maľujeme keltské mince v časoch 11.30-13.30, 15.30-17.30 a 19.30-21.30.

Doplnkový program „Zo zákulisia múzea":
Otvorené depozitáre SNM-Historického múzea si môžu návštevníci pozrieť na objednávku vo vybraných časoch a v obmedzenom počte návštevníkov.
Kurátori SNM-Historického múzea budú vo vybraných časoch odpovedať na otázky návštevníkov priamo vo výstavách.

Kontakt
Tel.: 0915 993301,03
Mail: bratislavskyhrad@snm.sk
Web: www.snm.sk
Facebook: Bratislavský-hrad- Bratislava-Castle