Objavte keltskú Bratislavu


od 21. 4. 2017, 15:00 do 31. 10. 2017, 15:00

Objavte keltskú Bratislavu

Súťaž „Objav keltskú Bratislavu". Pri návšteve výstavy Kelti z Bratislavy v SNM – Historickom múzeu dostanú detskí návštevníci sprievodcu výstavou s úlohami. V pátraní po keltskej Bratislave však môžu pokračovať aj mimo výstavy, hľadať stopy po Keltoch v Bratislave - „v teréne". Mapa ich dovedie k ďalším miestam spojených s Keltmi: Navštívia Múzeum mesta Bratislavy – Starú radnicu/Apponyiho palác s keltskou pecou a Hrad Devín, Galériu mesta Bratislavy – Pálffyho palác na Panskej ulici s expozíciou keltská mincovňa a SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi s expozíciou Štyritisíc rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi. V galérii či jednotlivých múzeách dostanú deti do sprievodcu pečiatku ako potvrdenie o ich návšteve. Ak vyzbierajú aspoň štyri z piatich pečiatok, môžu sa zaradiť vhodením ústrižku s pečiatkami do žrebovania o vecné ceny. Zároveň dostanú i malú odmenu.

Termín trvania: 21.4.2017 až 31.10.2017

Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Podmienkou zaradenia do súťaže je vyzbieranie aspoň 4 pečiatok ako potvrdenia o návšteve uvedených múzeí a galérií:
SNM-Historického múzea (výstavy Kelti z Bratislavy)
Galérie mesta Bratislavy Pálffyho palác (Expozícia Keltská mincovňa v Bratislave)
Múzea mesta Bratislavy Apponyiho palác (Expozícia Keltská pec)
Múzea mesta Bratislavy (Hrad Devín)
SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku (Expozícia 4000 rokov osídlenia)
Povinné kontaktné údaje sú meno, priezvisko, kontaktnej osoby staršej ako 18 rokov (v prípade zákonného zástupcu dieťaťa), telefónne číslo, e-mailová adresa.
Vhodením vyplneného ústrižku s kontaktnými údajmi do označenej krabice v SNM-Historickom múzeu, Galérii mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy a v SNM-Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku súťažiaci vyjadrujú súhlas s pravidlami súťaže a zaväzujú sa ich bez výhrad dodržať.

Pravidlá súťaže
Témou súťaže je objavovanie keltských pamiatok v Bratislave.Súťaž spočíva v návšteve piatich múzeí a galérii
SNM-Historického múzea (výstavy Kelti z Bratislavy)
Galérie mesta Bratislavy Pálffyho palác (Expozícia Keltská mincovňa v Bratislave)
Múzea mesta Bratislavy Apponyiho palác (Expozícia Keltská pec)
Múzea mesta Bratislavy (Hrad Devín)
SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku (Expozícia 4000 rokov osídlenia)
Súťažiaci dostanú pri prehliadke uvedených piatich múzeí a galérii pečiatku ako potvrdenie o návšteve. Do súťaže budú zaradené ústrižky s aspoň 4 vyzbieranými pečiatkami a s vyplnenými kontaktnými údajmi.Vyplnený ústrižok zo sprievodcu výstavou Kelti z Bratislavy je potrebné vhodiť do označenej krabice v SNM-Historickom múzeu, Galérii mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy a v SNM-Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku.


Výhry
2x rodinná vstupenka do GMB
2x rodinná vstupenka do MMB 
2x rodinná vstupenka do SNM-HM
Darčekové predmety od Hlavného mesta SR Bratislava
5x 5vstupova vstupenka na plaváreň Pasienky
5x knižná publikácia "Národný beh Devín - Bratislava - 70 ročníkov v 96 ročnej histórii"
5x šiltovka STARZ
2x rodinná vstupenka do ZOO
2x balíček publikácií SNM

Súťažné ústrižky s vyplnenými kontaktnými údajmi vyžrebuje odborná porota zložená z autorského tímu projektu.
Kritériom je vyzbieranie aspoň 4 pečiatok z piatich múzeí a galérií SNM-Historickom múzeum, Galéria mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy a SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku.
Termín vyhodnotenia: 15.11.2017
Výhercovia budú po zverejnení na internetových stránkach kontaktovaní na e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle, ktoré uviedli v kontaktných údajoch súťažného ústrižku. Výhra bude odovzdaná osobne alebo poslaná na poštovú adresu.