Organ na Bratislavskom hrade


26. 1. 2013, 15:00 - 16:20

Organ na Bratislavskom hrade

Jedinečnosť tohto hudobného nástroja predstaví návštevníkom organový virtuóz Marek Vrábel. Technické parametre organu vyrobeného na mieru, skladbu nástroja, jeho vyznenie v Hudobnej sieni Bratislavského hradu, to všetko spoznáte na komentovanej prehliadke. Na prehliadku je vstup voľný! Začiatok prehliadky je o 15.00 pri pokladni muzea.