Prezentácia katalógu Kelti z Bratislavy


28. 2. 2017, 15:30 - 17:00

Prezentácia katalógu Kelti z Bratislavy

Slávnostná prezentácia katalógu k výstave Kelti z Bratislavy ponúka pre návštevníkov zaujímavý program – autorský sprievod výstavou na témy:
Branislav Resutík: Rímska stavba II. vo svetle antického stredomorského importu v keltskom prostredí, Katarína Harmadyová: Devín v dobe laténskej, Igor Bazovský: Zázemie Bratislavského oppida a zánik keltskej civilizácie v čase rímskych cisárov a Marej Budaj: Keltské mincovníctvo v bratislavskom oppide.

Začiatok podujatia o 15.30 h v priestoroch výstavy

Katalóg bude slávnostne uvedený do života medovým pivom – špeciálnym produktom Včeloviny Smolenice (Včelko, s.r.o.)