REVOLÚCIA: nežná x digitálna – digitálne a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po


od 6. 11. 2019, 10:25 do 7. 11. 2019, 16:25

REVOLÚCIA: nežná x digitálna – digitálne a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po


Pozývame vás 6. a 7. novembra 2019 do Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu na medzinárodný seminár

REVOLÚCIA: nežná x digitálna – digitálne a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po,

ktorý pre vás pripravil ICOM SLOVENSKO v spolupráci s ICOM ČESKO, ICOM RAKÚSKO, Slovenským národným múzeom a Slovenskou národnou galériou.

Medzinárodný seminár pripomenie tridsať rokov od pádu železnej opony, ktorý priniesol i zmeny v paradigme nazerania na informácie a ich význam. Sloboda získaná po roku 1989 bola v štátoch bývalého socialistického bloku vnímaná najmä ako sloboda slova a zdieľania informácií. Múzeá, ktoré nie sú iba strážcami predmetov, ale aj informácií, začali postupne na ich uchovávanie a šírenie využívať digitálne technológie meniace spôsob akým verejnosť vyhľadáva a používa informácie – aj o kultúrnom dedičstve.

Do panelovej diskusie na tému „30 rokov po" prijali pozvanie zástupcovia Slovenska, Česka, Poľska a Rakúska. Príďte vyjadriť svoj názor aj vy! Svoje skúsenosti s nastavením digitálnych stratégií múzeí, právnymi aspektmi použitia nových technológií, s digitálnymi a sociálnymi médiami v komunikácii múzeí a s prezentáciou zdigitalizovaného alebo digitáneho obsahu prídu reflektovať odborníci z Talianska, Nemecka, Portugalska, Veľkej Británie, Poľska, Česka, Maďarska, Rakúska, Mexika a Slovenska. Príspevky budú prednesené v angličtine, slovenčine alebo češtine, simultánne tlmočenie je zabezpečené.

V prvý deň seminára – od 16.00 do 18.00 hodiny – je pre vás pripravených päť workshopov (Ruropeana – Impact Framework, MAK – Klimtova záhrada, Studio 727 – Capturing Reality, Digitálna výstava v SNM, Bratislavský hrad – Keltská akropola). Vyberte si ten, ktorý je pre vás najzaujímavejší – pozor, počet miest na každom workshope je obmedzený! Šiesteho workshopu YouFIRST for Art bude možné zúčastniť sa celý prvý deň a jeho kapacita je neobmedzená.

Program medzinárodného seminára a bližšie informácie o workshopoch (prvé dva budú iba v anglickom jazyku) nájdete v prílohe a na webe seminára https://icomconference.sng.sk/.

Prihlásiť sa na medzinárodný seminár je možné vyplnením prihlášky dostupnej na https://airtable.com/shrIHtIkZxEjeaVTb.

Vaše prihlášky a úhradu účastníckeho poplatku radi prijmeme do 15. októbra 2019. 
Príjemná správa je, že individuálni členovia ICOM, traja zástupcovia inštitucionálneho člena ICOM, zamestnanci SNM – Historického múzea, zamestnanci SNG a študenti VŠ účastnícky poplatok neplatia.

Tešíme sa na stretnutie 6. a 7. 11. 2019 v Bratislave.

Výbor ICOM SLOVENSKO
https://icomconference.sng.sk/