Vychádzka Štúrovci a Bratislava


20. 6. 2015, 15:00 - 16:00

Vychádzka Štúrovci a Bratislava

Prechádzka mestom Bratislava povedie po miestach, ktoré sú spojené so životom Ľudovíta Štúra.

Sprevádzať bude Viera Jančušková.

Stretnutie pred pokladňou Historického múzea o 15:00.