Zimný táborový deň v SNM-Historickom múzeu


4. 1. 2019, 08:30 - 17:00

Zimný táborový deň v SNM-Historickom múzeu


Pozývame všetky deti na zimný prázdninový deň v SNM-Historickom múzeu, v priestoroch Bratislavského hradu. Pozrieme si výstavu Martin Benka a dozvieme sa veľa o ľudovej kultúre Slovenska.

Program
Martin Benka maliar Slovenska
Čo je to ľudová kultúra?
Aké sú zvyky a tradície v jednotlivých regiónoch?
Obed
Ľudové tvorivé dielne a hry 
*Zmena programu vyhradená

Kedy
piatok, 4. 1. 2019 od 8.30 do 17.00 h

Vek detí
7 - 13 rokov

Poplatok
20 EUR
*Cena zahŕňa obed, celodenný pitný režim, vstup do SNM-Historického múzea, vzdelávacie programy, tvorivé dielne a pedagogický dozor počas trvania podujatia.

Registrácia
Do 31.12.2018 na hradpodujatia@gmail.com

Viac informácií:
www.snm.sk/historicke-muzeum 
0915993301

Počet miest je obmedzený max. 20 detí, preto je potrebné prihlásiť sa čo najskôr. Táborový deň sa uskutoční pri minimálnom počte 10 vopred nahlásených detí.