Sídlo a ďalšie objekty múzea

SNM – Historické múzeum 

Sídlo múzea

SNM – Historické múzeum
Bratislavský hrad 
P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 16 

Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa

Sídlo múzea

Jozeffyho ulica č. 41, 
Tisovec