Panovníci Uhorska

Panovníci UhorskaLegendy o panovníkoch Uhorska
#muzeumkvamdomov

SNM – Historické múzeum pripravilo pre menších i väčších fanúšikov histórie legendy o panovníkoch Uhorska. Pohodlne sa usaďte a ponorte sa do čias minulých.

Prvý diel je o panovníkoch z rodu Arpádovcov.Druhý diel je o panovníkoch z rodu Anjouovcov, Žigmundovi Luxemburskom a Albrechtovi Habsburskom. Video prednášky o výstavách v múzeu

Krátka prednáška o jednotlivých predmetoch v expozícii stredovek na Slovensku. Krátka prednáška o jednotlivých predmetoch vo výstave Kelti v Bratislave. Vo videu je možnosť nastavenia tituliek pre nepočujúcich a osoby s poruchou sluchu. Pre žiakov a učiteľov základných a stredných škôl zverejnilo múzeum podklady z múzejnej pedagogiky - pracovné listy a metodiky vzdelávacích programov. Na webe sú i podklady zo starších výstav, ktoré sú stále aktuálne vo vzdelávacom procese. Vzdelávacie programy nadväzujú na učebné osnovy škôl a sú pripravované múzejnými pedagógmi v spolupráci s učiteľmi škôl ako aj s pracovníkmi Metodicko-pedagogického centra a Štátneho pedagogického ústavu. Sú určené predovšetkým k predmetom dejepis, vlastiveda, dejiny umenia a náuka o spoločnosti. Materiál na stiahnutie nájdete na tejto webovej stránke https://www.snm.sk/?materialy-na-stiahnutie.

Aktivity múzea môžete sledovať taktiež na sociálnych sieťach: Facebook, Instagram a YouTube.