Pavel Hajko – Insitný maliar z Kovačice

od 28. 4. 2022 do 31. 7. 2022

Pavel Hajko – Insitný maliar z Kovačice

Kde kohút nezaspieva, niet ani ľudí, hovorí srbské príslovie. Toto zviera kraľujúce dvorom v Kovačici, domove vojvodinských Slovákov, je hlavným motívom obrazov insitného maliara Pavla Hajka. Jeho tvorbu predstaví Slovenské národné múzeum v Martine a Galéria Babka pod záštitou honorárneho konzula Srbskej republiky so sídlom v Martine na predajnej výstave Pavel Hajko – Insitný maliar z Kovačice. Vernisáž výstavy sa uskutoční 27. apríla 2022 o 17.00 h.

Tento rok jubilujúci, sedemdesiatročný umelec z Kovačice namaľoval svoj prvý obraz v roku 1973. Kohútovi, hlavnej téme svojej tvorby, sa začal venovať o dva roky neskôr. Predstavuje pre neho symbol dobra, slnka, odvahy, rozkoše a zároveň je ako zrodený pre výtvarníka a jeho paletu. 

Pavel Hajko sa narodil v Kovačici v roku 1952. Vyučil sa za stolára, no do povedomia verejnosti vstúpil ako jeden z najznámejších insitných maliarov zo srbskej Vojvodiny. Svoj prvý obraz namaľoval ako 21-ročný, v roku 1981 vstúpil do Spolku insitných maliarov v Kovačici a od roku 1992 sa venuje výlučne maliarstvu. Svoje obrazy prezentoval na desiatkach samostatných a viac ako stovke kolektívnych výstav. Jeho diela sú zastúpené v rade galérií naivného umenia i v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. 

Insitné umenie z Kovačice je známym pojmom. Pri naivnom umení má rozhodujúce slovo spontánnosť a insitní umelci sú majstrami imaginácie, riadia sa inštinktom a ich umeleckou koncepciou je vlastný výraz. Maľované príbehy, bystré obrázky rojace sa z hláv hútajúcich maliarov – sedliakov obdivujú už sedem desiatok rokov ľudia na všetkých kontinentoch. 

Predajná výstava bude v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Etnografickom múzeu sprístupnená od 28. apríla do 31. júla 2022. 

Plagát

Kontakt pre bližšie informácie

PhDr. Daša Ferklová
dasa.ferklova@snm.sk