Kontakty

Sídlo

Areál Múzea slovenskej dediny
Jahodnícke háje
Martin

Korešpondenčná adresa 

SNM – Múzeá v Martine
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80  Martin 

Kontakt

e-mail:  adriana.danekova@snm.sk
telefón: +421 43 24 61 111

Mgr. Radovan Sýkora

riaditeľ SNM v Martine

sídlo: Malá hora 2
         P. O. BOX 155
         036 80 Martin

e-mail:   radovan.sykora@snm.sk 
telefón: +421 43 24 54 226, +421 43 24 54 220

PhDr. Mária Halmová

zástupkyňa riaditeľa

sídlo: Malá hora 2
         P. O. BOX 155,
         036 80 Martin
e-mail: maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 231

Kontakty na zamestnancov múzea
Ďalšie objekty múzea