Otváracie hodiny

Bežné otváracie hodiny:
November – apríl  

Denne okrem pondelka a soboty: 10.00 – 14.30 h 
Máj – jún 
Denne okrem pondelka: 9.00 – 18.00 h 
Júl – august  
Denne: 9.00 – 18.00 h  
September – október  
Denne okrem pondelka: 9.00 – 17.00 h  

Posledný vstup bez lektorského výkladu vždy 30 min. pred koncom otváracích hodín.  
Posledný vstup s lektorským výkladom vždy 90 min. pred koncom otváracích hodín.  

Objednávanie skupín 

Pri väčšom počte členov skupiny (napr. školská trieda...) si objednajte svoju návštevu na pokladni múzea v čase otváracích hodín na t. č. 043/ 24 58 116.