Zrkadlo duše

od 5. 4. 2022 do 5. 6. 2022

Zrkadlo duše

Výber z výtvarnej tvorby Šarloty Bottovej

Čo je to portrét? Ide o verné zachytenie vonkajšej reality, alebo je aj pohľadom do vnútra človeka? Odpovede môžete hľadať na výstave Zrkadlo duše, ktorá už svojím symbolickým názvom prezrádza, že za portrétom sa skrýva oveľa viac, ako len vyobrazenie videného. Detailne – kúsok po kúsku – skladá portrétovanú osobu aj mladá rómska výtvarníčka Šarlota Bottová. Vo svojich dielach zobrazuje portréty známych osobností, ale aj bežných ľudí zo svojho okolia, ktorí majú v tvári vpísané mnohé z ich života. Jej tvorbu predstaví Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku na výstave Zrkadlo duše (Výber z výtvarnej tvorby Šarloty Bottovej). 

Tvorí najmä grafitovými ceruzkami, no aktuálne venuje pozornosť aj akrylovým farbám, pričom doposiaľ vytvorila viac ako stovku diel. Na výstave si môžete pozrieť prierez jej tvorbou – z časového hľadiska, ako aj z hľadiska vývoja ňou používaných techník.

Šarlota Bottová je mladá rómska neprofesionálna výtvarníčka, ktorá sa narodila v roku 1989 vo Veľkých Teriakovciach. Detstvo prežila v Rimavskej Bani. V súčasnosti žije a tvorí v Hnúšti. Podstatnú časť jej tvorby tvoria realistické portréty známych aj obyčajných ľudí z jej okolia a tých, ktorých tváre ju niečím zaujali a rozhodla sa zvečniť ich.

Autorka vystavovala v Prahe v galérii Phundrado vudar (Otvorené dvere), na výstave amatérskych rómskych umelcov AraArt, v Košiciach, vo Výmenníku Važecká, v Hnúšti v Knižnici prof. Štefana Pasiara, v rodnej Rimavskej Bani či v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote.

Výstava bude otvorená pri príležitosti Svetového dňa Rómov, ktorý je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov v oblasti hudby, divadla, literatúry, tanca. Pri tejto príležitosti pripravuje Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku každoročne výstavné alebo kultúrne podujatia. Rovnako, ako aj ostatné inštitúcie, zvyšuje prostredníctvom nich povedomie o kultúre Rómov, ochrane a podpore ľudských práv Rómov, prevencii diskriminácie a upozorňuje na problémy, ktorým v Európe čelia. 

Plagát