Tvorivé dielne pre šikovníkov

Tvorivé dielne pre šikovníkov

„Z učňa majstrom za hodinu": Drotárstvo

Cieľom programu je bližšie spoznanie drotárskeho remesla prostredníctvom voľného rozhovoru a zároveň aj priameho kontaktu s konkrétnym materiálom – drôtom. Žiaci majú príležitosť využiť a rozvinúť vlastnú kreativitu.

ideálne pre: 2. stupeň ZŠ
dĺžka programu: 60 – 90 minút
optimálny počet v skupine: 10 – 15 osôb (spolu s pedagógom)
prierezové témy: Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra a remeslá, Osobnostný a sociálny rozvoj


Odrôtujme sa

Tvorivá dielňa je zameraná na poznávanie a vyskúšanie si najjednoduchších a základných techník práce s drôtom.

ideálne pre:  4. ročník ZŠ a vyššie
dĺžka programu: 60 – 90 min. podľa zručnosti
optimálny počet v skupine: 10 – 12 detí
nadväzuje na učebné osnovy: regionálna výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchovaMaľba na sklo

Tvorivá dielňa venovaná jednej z najstarších techník vytvárania obrazov v ľudovom prostredí.

ideálne pre: 4. ročník ZŠ a vyššie
dĺžka programu: 60 – 90 min. podľa zručnosti
optimálny počet v skupine: 15 – 20 detí
nadväzuje na učebné osnovy:  regionálna výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchovaKraslice

Tvorivá dielňa venovaná jednej z novších techník zdobenia veľkonočných kraslíc. Na tvorivú dielňu je treba, aby si každé dieťa donieslo minimálne 2 vyfúknuté alebo natvrdo uvarené vajíčka.

ideálne pre: 1. ročník ZŠ a vyššie
dĺžka programu: 60 – 90 min. podľa zručnosti
optimálny počet v skupine: 15 – 20 detí
nadväzuje na učebné osnovy: regionálna výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchova
Staré vianočné ozdoby z papiera (prípadne slamy)

Vianočný stromček je súčasťou našej kultúry len 150 rokov, no bez neho si Vianoce nevieme predstaviť. Dielňa je zameraná na poznávanie ozdôb, ktorými zdobili stromček naši predkovia. Deti si môžu techniky nielen vyskúšať, ale vyrobené dielka si môžu odniesť domov.

ideálne pre: 4. ročník ZŠ a vyššie
dĺžka programu: 60 – 90 min. podľa zručnosti
optimálny počet v skupine: 15 – 20 detí
nadväzuje na učebné osnovy: regionálna výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchovaVyšívanie

Dielňa zameraná na poznávanie a skúšanie si starých i novších vyšívacích techník tak, ako sa ich učili naše staré mamy. Cieľom dielne je zvládnutie práce s ihlou a vyšívacou priadzou a vytvorenie vzorkovníka.

ideálne pre:  4. ročník ZŠ a vyššie
dĺžka programu: 60 – 90 min. podľa zručnost
optimálny počet v skupine: 10 – 12 detí
nadväzuje na učebné osnovy: regionálna výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchovaStaré tkanice

Predstavenie najstarších techník spracovania textilných vlákien, základných predtkáčskych techník.

ideálne pre: 4. ročník ZŠ a vyššie

dĺžka programu:

60 – 90 min. podľa zručnosti
optimálny počet v skupine: 10 – 12 detí
nadväzuje na učebné osnovy: regionálna výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchova______________________________

Ak Vás ponuka zaujala, objednajte si návštevu so svojou triedou v múzeu.

Ing. Vlasta Kozáková
e-mail: vlasta.kozakova@snm.sk, snmmartin@snm.sk
tel. č.: +421 43 41 310 11