Expozícia Kmetianum

Expozícia Kmetianum


Dejiny a poslanie Slovenského národného múzea prostredníctvom toho najcennejšieho a múzeu najvlastnejšieho – zbierkového predmetu – približuje expozícia Kmetianum. Reprezentatívny výber zo všetkých vedných odborov, ktorý predstavuje klenotnicu zbierkového fondu, rozpráva viac ako stodvadsaťročnú históriu Slovenského národného múzea, ale aj príbehy osobností, ktoré ho formovali.

Na pamiatku najvýznamnejšej z nich, zakladateľa a prvého predsedu Muzeálnej slovenskej spoločnosti Andreja Kmeťa sa už v 30. rokoch 20. storočia mala zrodiť podľa neho pomenovaná prírodovedná expozícia. Čiastočným naplnením tejto myšlienky sa však stala až pôvodná prírodovedná expozícia Príroda Turca (1979) a expozícia Kmetianum (1998) v Múzeu A. Kmeťa. Tieto snahy sa konečne naplnili v nových expozíciách sprístupnených v roku 2017.

Prvá budova Slovenského národného múzea, v ktorej sa začali písať dejiny tejto významnej celonárodnej fondovej inštitúcie, bola postavená v Martine z iniciatívy Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Základný kameň bol slávnostne položený 8. augusta 1906 za prítomnosti prvého predsedu MSS Andreja Kmeťa. Stavba bola realizovaná firmou Palkovič – Hlavaj – Uličný podľa návrhu architekta Milana Michala Harminca. Finančne ju kryla Muzeálna slovenská spoločnosť, pričom takmer polovicu nákladov získala národnou zbierkou. Po ukončení stavby (1907) tu boli v roku 1908 na ploche 780 m2 verejnosti sprístupnené prvé celonárodné historické, archeologické, numizmatické, paleontologické, mineralogické, botanické a zoologické expozície, vrátane rozsiahlej obrazárne a knižnice.

Počas svojej dlhej a pohnutej histórie prešla budova viacerými zmenami, vrátane zmien účelu využitia i majiteľa. V roku 1948 sa stala majetkom štátu, ktorý tu v roku 1964 zriadil Turčianske múzeum Andreja Kmeťa. V roku 1995 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, od roku 1996 je opätovne súčasťou Slovenského národného múzea.