Poldenný letný tábor Malý prírodovedec

od 10. 7. 2023, 08:00 do 13. 7. 2023, 13:00

Poldenný letný tábor Malý prírodovedec

Po roku budú mať najmenší prírodovedci z Martina a širokého okolia možnosť opäť nahliadnuť do tajov vedeckej činnosti zamestnancov na prírodu zameraného Slovenského národného múzea v Martine – Múzea Andreja Kmeťa. Už po ôsmy raz bude múzeum v dňoch 10. – 14. 7. 2023 organizovať poldenný tábor pre malých prírodovedcov pod vedením svojich odborných pracovníkov. Letný tábor je tematicky ladený, určený predovšetkým pre deti predškolského veku a I. stupňa základných škôl (od 5 do 8 rokov). Myšlienkou tábora je deťom ponúknuť počas prázdnin možnosť si na vlastnej koži vyskúšať prácu prírodovedca. Každý deň sa tak stanú iným odborným pracovníkom – botanikom, entomológom, zoológom a geológom.

Dieťa sa pod dohľadom odborníkov zúčastní prírodovedného terénneho výskumu, bude vykonávať malú vedeckú úlohu a pracovať ako skutočný vedecký pracovník. Bude sa môcť naučiť ako sa robí fytocenologický záznam, zakladá herbár, chytá hmyz do entomologickej sieťky. Deti budú rozpoznávať zvuky vtákov či pobytovo-pohybové znaky, objavovať skameneliny alebo vzácne nerasty, naučia sa, ako sa získavajú a rátajú mikroorganizmy vo vode. Zistia, ako sa správne narába s mikroskopom, s kvalitným ďalekohľadom, či ako sa predpovedá počasie a na čo všetko to prírodovedec môže využiť. Deti tak  zmysluplne využijú čas, naučia sa hravou a primeranou formou mnohé vedomosti o prírode a prehĺbia si tak k nej vzťah. Spoznajú nielen prácu prírodovedcov, ale neskôr budú môcť vedomosti nadobudnuté počas letného tábora využiť v škole na hodinách prírodovedy alebo prvouky.

Plagát k táboru nájdete tu.

Záväznú prihlášku nájdete tu. (PDF, 262,2 kB)

Cena: 60 eur/osoba

Prihlasovanie: Prihlásiť je možné deti od 5 – 8 rokov zaslaním prihlášky elektronickou poštou alebo osobným odovzdaním na pokladni Múzea A. Kmeťa.

Organizátor:         

Slovenské národné múzeum v Martine
Múzeum A. Kmeťa
Malá Hora 2
P. O. BOX 155
036 80 Martin

Kam zaniesť prihlášku osobne: 

pokladňa Múzea A. Kmeťa
Ul. A Kmeťa 20
036 80 Martin

Kam poslať prihlášku elektronicky:

matej.ziak@snm.sk

Kontakt pre bližšie informácie:

RNDr. Matej Žiak, PhD.
043/24 55 114
matej.ziak@snm.sk