Poldenný letný tábor „Malý prírodovedec“

od 22. 7. 2024, 09:00 do 26. 7. 2024, 13:00

Poldenný letný tábor „Malý prírodovedec“

Po roku budú mať najmenší prírodovedci z Martina a širokého okolia možnosť opäť nahliadnuť do tajov vedeckej činnosti zamestnancov na prírodu zameraného Slovenského národného múzea v Martine – Múzea Andreja Kmeťa. Už po deviaty raz bude múzeum v dňoch 22. až 26. 7. 2024 organizovať poldenný tábor pre malých prírodovedcov pod vedením svojich odborných pracovníkov. Letný tábor je tematicky ladený a je určený predovšetkým pre deti predškolského veku a I. stupňa základných škôl (od 5 do 9 rokov).

Myšlienkou tábora je ponúknuť deťom možnosť počas prázdnin vyskúšať si na vlastnej koži prácu prírodovedca. Každý deň sa tak môžu stať iným odborným pracovníkom múzea – botanikom, entomológom, zoológom a geológom. Dieťa sa pod dohľadom odborníkov zúčastní prírodovedného terénneho výskumu, bude vykonávať malú vedeckú úlohu a pracovať ako skutočný vedecký pracovník. Bude sa môcť naučiť spoznávať spoločenstvá rastlín, zakladá herbár, chytá hmyz do entomologickej sieťky. Deti budú rozpoznávať zvuky vtákov či pobytovo-pohybové znaky, objavovať skameneliny alebo vzácne nerasty, naučia sa ako sa získavajú a rátajú mikroorganizmy vo vode. Zistia, ako sa správne narába s mikroskopom, s kvalitným ďalekohľadom, pinzetou, či herpetologickými kliešťami a na čo všetko tieto pomôcky prírodovedec môže využiť.

Deti tak  zmysluplne využijú čas, získajú hravou a primeranou formou mnohé vedomosti o prírode a prehĺbia si tak k nej vzťah. Spoznajú nielen prácu prírodovedcov, ale neskôr budú môcť nadobudnuté vedomosti počas letného tábora využiť v škole na hodinách prírodovedy alebo prvouky.

Cena: 70 eur/osoba

Prihlasovanie: Prihlásiť je možné deti od 5 – 9 rokov zaslaním prihlášky (PDF, 275,0 kB) elektronickou poštou alebo osobným odovzdaním na pokladni Múzea A. Kmeťa.

Organizátor: Slovenské národné múzeum v Martine, Múzeum A. Kmeťa, Malá Hora 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin

Kam zaniesť prihlášku osobne:  pokladňa Múzea A. Kmeťa, Ul. A Kmeťa 20, 036 80 Martin

Kam poslať prihlášku elektronicky: matej.ziak@snm.sk

Kontaktná osoba:  RNDr. Matej Žiak, PhD., 043/2455114, matej.ziak@snm.sk

Prihlášku si môžete stiahnuť tu (PDF, 275,0 kB)