Poldenný letný tábor Malý prírodovedec 2022

od 18. 7. 2022, 09:00 do 22. 7. 2022, 12:00

Poldenný letný tábor Malý prírodovedec 2022

Po dvojročnej odmlke budú mať najmenší prírodovedci z Martina a širokého okolia možnosť opäť nahliadnuť do tajov vedeckej činnosti zamestnancov prírodovedného Slovenského národného múzea v Martine – Múzea Andreja Kmeťa.

Už po siedmy raz bude múzeum v dňoch 18. až 22. 7. 2022 organizovať poldenný tábor pre malých prírodovedcov pod vedením svojich odborných pracovníkov. Letný tábor je tematicky ladený, určený predovšetkým pre deti predškolského veku a I. stupňa základných škôl (od 5 do 8 rokov). 

Myšlienkou tábora je deťom ponúknuť počas prázdnin možnosť si na vlastnej koži vyskúšať prácu prírodovedca. Každý deň sa tak stanú iným odborným pracovníkom – botanikom, entomológom, zoológom a geológom. 

Dieťa sa pod dohľadom odborníkov zúčastní prírodovedného terénneho výskumu, bude vykonávať malú vedeckú úlohu a pracovať ako skutočný vedecký pracovník. Bude sa môcť naučiť ako sa robí fytocenologický záznam, zakladá herbár, chytá hmyz do entomologickej sieťky, rozpoznávajú zvuky vtákov či pobytovo-pohybové znaky, objavujú skameneliny alebo vzácne nerasty, ako sa získavajú a rátajú mikroorganizmy vo vode. Naučí sa, ako sa správne narába s mikroskopom, s kvalitným ďalekohľadom, či predpovedá počasie a na čo všetko to prírodovedec môže využiť. 

Deti tak  zmysluplne využijú čas, naučia sa hravou a primeranou formou mnohé vedomosti o prírode a prehĺbia si tak k nej vzťah. Spoznajú nielen prácu prírodovedcov, ale neskôr budú môcť vedomosti nadobudnuté počas letného tábora využiť v škole na hodinách prírodovedy alebo prvouky. 

Plagát 

Záväzná prihláška (DOCX, 11,4 kB)

Cena

45 eur/osoba

Prihlasovanie 

Prihlásiť je možné deti od 5 – 8 rokov zaslaním prihlášky elektronickou poštou alebo osobným odovzdaním na pokladni Múzea A. Kmeťa. 

Organizátor 

Slovenské národné múzeum v Martine
Múzeum A. Kmeťa
M
alá Hora 2
P. O. BOX 155
036 80 Martin

Kam zaniesť prihlášku osobne 

Pokladňa Múzea A. Kmeťa
Ul. A Kmeťa 20
036 80 Martin

Kam poslať prihlášku elektronicky 

mail: matej.ziak@snm.sk 

Kontaktná osoba 

RNDr. Matej Žiak, PhD. 
043/2455114
matej.ziak@snm.sk