Poldenný letný tábor Malý prírodovedec 2022

Poldenný letný tábor Malý prírodovedec 2022

Po dvojročnej odmlke budú mať najmenší prírodovedci z Martina a širokého okolia možnosť opäť nahliadnuť do tajov vedeckej činnosti zamestnancov prírodovedného Slovenského národného múzea v Martine – Múzea Andreja Kmeťa.

Už po siedmy raz bude múzeum v dňoch 18. až 22. 7. 2022 organizovať poldenný tábor pre malých prírodovedcov pod vedením svojich odborných pracovníkov. Letný tábor je tematicky ladený, určený predovšetkým pre deti predškolského veku a I. stupňa základných škôl (od 5 do 8 rokov). 

Myšlienkou tábora je deťom ponúknuť počas prázdnin možnosť si na vlastnej koži vyskúšať prácu prírodovedca. Každý deň sa tak stanú iným odborným pracovníkom – botanikom, entomológom, zoológom a geológom. 

Dieťa sa pod dohľadom odborníkov zúčastní prírodovedného terénneho výskumu, bude vykonávať malú vedeckú úlohu a pracovať ako skutočný vedecký pracovník. Bude sa môcť naučiť ako sa robí fytocenologický záznam, zakladá herbár, chytá hmyz do entomologickej sieťky, rozpoznávajú zvuky vtákov či pobytovo-pohybové znaky, objavujú skameneliny alebo vzácne nerasty, ako sa získavajú a rátajú mikroorganizmy vo vode. Naučí sa, ako sa správne narába s mikroskopom, s kvalitným ďalekohľadom, či predpovedá počasie a na čo všetko to prírodovedec môže využiť. 

Deti tak  zmysluplne využijú čas, naučia sa hravou a primeranou formou mnohé vedomosti o prírode a prehĺbia si tak k nej vzťah. Spoznajú nielen prácu prírodovedcov, ale neskôr budú môcť vedomosti nadobudnuté počas letného tábora využiť v škole na hodinách prírodovedy alebo prvouky. 

Plagát 

Záväzná prihláška (DOCX, 11,4 kB)

Cena

45 eur/osoba

Prihlasovanie 

Prihlásiť je možné deti od 5 – 8 rokov zaslaním prihlášky elektronickou poštou alebo osobným odovzdaním na pokladni Múzea A. Kmeťa. 

Organizátor 

Slovenské národné múzeum v Martine
Múzeum A. Kmeťa
M
alá Hora 2
P. O. BOX 155
036 80 Martin

Kam zaniesť prihlášku osobne 

Pokladňa Múzea A. Kmeťa
Ul. A Kmeťa 20
036 80 Martin

Kam poslať prihlášku elektronicky 

mail: matej.ziak@snm.sk 

Kontaktná osoba 

RNDr. Matej Žiak, PhD. 
043/2455114
matej.ziak@snm.sk

Otváracie hodiny múzea 

Etnografické múzeum 
Utorok – piatok: 9.00 – 17.00 h
Sobota – nedeľa: 10.00 – 18.00 h
Posledný vstup do múzea je 30 minút pred koncom otváracích hodín. 

Múzeum Andreja Kmeťa 
Utorok – piatok: 09.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 h 
Sobota – nedeľa: 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 h

Múzeum slovenskej dediny 
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky hodiny

Múzeum Martina Benku 
Expozícia je z dôvodu rekonštrukcie uzatvorená.

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 
Utorok – piatok:  12.00 – 16.00 h. Posledný vstup o 15.30 h 

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky hodiny

Vstupné do múzea 

Etnografické múzeum 
Základné vstupné 3 €
Všetko vstupné

Múzeum Andreja Kmeťa 
Základné vstupné 4€
Všetko vstupné

Múzeum slovenskej dediny 
Základné vstupné 5 €
Všetko vstupné

Múzeum Martina Benku 
Expozícia je z dôvodu rekonštrukcie uzatvorená.

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 
Základné vstupné 2 €
Všetko vstupné

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Základné vstupné 3 €
Všetko vstupné

Kontakt

e-mail:  snmmartin@snm.sk
telefón: +421 43 413 10 11, + 421 43 413 10 12, +421 43 413 30 96 

Informácie pre návštevníkov

Vstup bez obmedzení.
Viac informácií