Osudy VII - Identita

od 17. 10. 2023 do 3. 12. 2023

Osudy VII - Identita

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v rámci projektu OSUDY VII.  pripravilo cyklus fotografických dielní, pri ktorých pacienti Psychiatrickej liečebne v Sučanoch najskôr formou kresby, neskôr zobrazovania svojich pocitov do príbehov prostredníctvom tieňohry a objektívu fotoaparátu až po zanechanie svojich stôp cez techniku luminografie zobrazovali svoju identitu. 

Výsledky prác zachytávajúce spomienky, pocity, túžby a predstavy pacientov môžete vidieť na výstave, ktorá uzrie svetlo sveta pod názvom IDENTITA. Celá výstava je tvorená z troch celkov, spájajúcich zobrazenie príbehov ľudí, o ktorých všetci vieme, ale v tejto pomyselne rýchlej dobe unikajú našej pozornosti. Výstavu pacientov psychiatrickej liečebne tematicky dopĺňajú kolekcie fotografií Lenky Lindák Lukačovičovej a Petra Dobiša.

Lenka Lindák Lukačovičová vo svojej kolekcii fotografií, ktorá vyšla pod názvom Červená kniha, otvorí bránu do sveta väzníc, ako súčasť krajiny, našej spoločnosti a zároveň ako priestory oddeľujúce väzňov od „normálneho života“. „Väznice ako miesta plné príbehov ľudí. Nachádzame tu prácu s rôznymi technikami či už v podobe digitálnej tlače alebo ručného zväčšovania na sklá či plátna, čím Lenka otvára problém originality a reprodukcie vo fotografii. Okrem toho kladie aj otázku týkajúcu sa autorstva, keďže niektoré snímky vytvorila sama (priestory väzníc), iné si prisvojila z rôznych webových stránok (portréty). Jednotlivé motívy väzníc tak dostávajú osobitý vizuálny jazyk, pripomínajúc iné výtvarné žánre či evokujúc rôzne emócie, vďaka čomu vytvára Lenka komplexný obraz týchto sociálne i vizuálne špecifických priestorov.“

Simona Bérešová

Peter Dobiš vo svojej kolekcii Stratené duše zobrazuje život ľudí  patriacich do najnižšej sociálnej vrstvy, ktorú tvoria bezdomovci a užívatelia tvrdých drog, v kontraste s inak prosperujúcim rozvojom Bratislavy a jej regiónu. Fotograf sa zvnútra ponoril do marginalizovanej kultúry. Na základe skúseností autora je len malá nádej pre ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Len hŕstke sa podarí vrátiť sa k tomu, čo väčšina z nás nazýva normálnym životom. Hlavným posolstvom a Petrovým zistením je, že aj v tých najkritickejších skupinách možno stretnúť citlivé, priame a láskavé ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a pomoc.

Peter Dobiš

Osud každého jedného človeka, ktorý sa ocitol na oddelení Psychiatrickej liečebne v Sučanoch, a ktorý sa zapojil do projektu, nám tu von pomáha poukázať verejnosti na tento veľký problém. Často ani nemáme čas si uvedomiť, že by sa nás to mohlo týkať a zrazu sme na tej druhej strane pomyslenej čiary. V spolupráci s pacientami prinášame ich pohľad do nich samých a prenášame tak ich svet, ktorý sa ukrýva hlboko v nich za bránami liečebne. Prostredníctvom tvorivých stretnutí citlivo zachytíme ich výpoveď a odkaz tu pre nás vonku. Každá jedna fotografia rozpráva svoj príbeh. Príbeh smutný, ale aj radostný. Pravdivý príbeh. Ďakujem, že môžem byť súčasťou tohto projektu a tak isto úžasnému kolektívu pracovníkov liečebne, ktorí spolu s nami na tom húževnato a odhodlane pracuje.

Zdeno Ziman

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Výstavu pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa. Výstava IDENITA je sprievodným podujatím Festivalu amatérskej fotografie AMFO 2023 a Festivalu Bez hraníc.

Hudobným vystúpením program vernisáže obohatí mladý hudobník Samo Bela.

Výstava bude sprístupnená pre verejnosť v dňoch od 17. 10. 2023 – 3. 12. 2023 v Múzeu Andreja Kmeťa.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 24. 10. 2023 o 17.00 h. v Múzeu Andreja Kmeťa.

Srdečne Vás pozývame.