Paleoart. Za tajomným jaskynným umením praveku

od 29. 11. 2022 do 2. 4. 2023

Paleoart. Za tajomným jaskynným umením praveku

Hoci naši dávni predkovia – praľudia – žili inak ako ľudia v súčasnosti, zanechali nám množstvo dôkazov o tom, že disponovali nielen mnohými technickými zručnosťami, ale aj umeleckým cítením. 

Odtlačky rúk, figurálne, lovecké či sexuálne motívy, podobizne zvierat... Aj tieto umelecké prejavy možno nájsť na jaskynných maľbách z najstarších dejín ľudstva. Repliky umeleckých výjavov spred 40-tisíc rokov si môžete pozrieť na výstave Paleoart – ZA TAJOMNÝM JASKYNNÝM UMENÍM PRAVEKU v Múzeu Andreja Kmeťa. 

Obrazy grafického dizajnéra, maliara, akademického architekta Róberta (Viktora) Němečeka zachytávajú rôzne situácie z pradávnych čias, prevtelené olejomaľbou na plátno. „Pri svojej práci som sa musel vžiť do úlohy pravekého maliara doby kamennej, aby som pochopil, ako uvažoval, čo ho inšpirovalo a ako svoj zámer uskutočnil,” hovorí autor malieb. 

Obrazy s udivujúcou autenticitou odrážajú paleolitické umenie najvýznamnejších nálezísk Európy. I keď si pri pravekých maľbách mnohí predstavia len primitívne čiary, podľa Němečeka sa títo umelci výtvarným prejavom často vyrovnajú kubistickému videniu Picassa a štylizáciou idú až na hranu piktogramu. „Pračlovek musel dobre poznať anatómiu, prejavy, zvyklosti a spôsoby zvierat, ktoré zobrazoval, či už v uzavretom priestore jaskýň, alebo na otvorených skalných útvaroch,” dodáva autor malieb. 

Súčasťou výstavy sú archeologické nálezy zo staršej aj mladšej doby kamennej, kostrové zvyšky pravekých koňov, nosorožcov, mamutov, jaskynných medveďov a iných stavovcov zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine, SNM – Prírodovedného múzea v Bratislave a súkromných zberateľov. Pozrite si fascinujúce umenie pravekých lovcov a vyplňte časovú priepasť starú desaťtisíce rokov. 

Plagát

Kontakt

Mgr. Andrej Bendík, PhD.
tel: 043/ 24 55 111
e-mail: andrej.bendik@snm.sk

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt