Skameneliny – Kamenná kronika Zeme

od 29. 6. 2022 do 30. 10. 2022

Skameneliny – Kamenná kronika Zeme

Skameneliny sú odtlačkom dávnych čias. Stopou života, ktorú nezmazali ani milióny rokov. Skameneliny (alebo aj fosílie) sú zvyškom rastlín alebo živočíchov a stôp ich činnosti, ktoré sa zachovali v horninách. Dokumentujú vznik a vývoj života na Zemi. 

Práve tieto unikátne nálezy môžete vidieť v Múzeu Andreja Kmeťa na výstave Skameneliny – Kamenná kronika Zeme od 29.6. do 30.10.2022. Okrem toho sa dozviete viac o vzniku fosílií, ich zachovaní, spôsoboch výskumu či o vývoji života na Zemi. 

Výstava je rozdelená na dve časti, pričom prvú tvorí panelová časť, v rámci ktorej sa oboznámite s pojmom geológia a spôsobmi výskumu. Ďalej sa naučíte o vzniku fosílií, ich zachovaní a preskúmate najznámejšie paleontologické náleziská na svete. Keďže sú fosílie akýmsi záznamom o vývoji Zeme a života na nej, dozviete sa viac aj o vývojových štádiách našej planéty. 

Záver panelovej časti poskytuje informácie o systematickom rozdelení rastlín a živočíchov do jednotlivých kmeňov, tried či podtried s predstaveným typických zástupcov pre jednotlivé obdobia. 

Hlavnou časťou výstavy je prezentácia skamenených rastlín a živočíchov v rôznom stupni ich zachovania tak, ako ich zberateľ alebo odborník môže nájsť v prírode. Pre jednoduchšiu predstavu budú prezentované trojrozmerné predmety – fosílie z každej dostupnej systematickej skupiny. 

Na výstave si pozriete rôzne druhy zachovania listov alebo celých častí stromov v rozmanitých druhoch hornín. Z fauny bezstavovcov budú prezentované schránky veľkých dierkavcov (dnes sú to mikroskopické živočíchy), ulitníkov, lastúrnikov, ramenonožcov, amonitov, belemnitov, ježoviek, koralov, trilobitov a mnohých ďalších skupín. Stretnete sa aj s najstaršími skamenelinami z územia Slovenska. 

Zo stavovcov budú predstavené predovšetkým pozostatky žralokov, rýb, obojživelníkov, plazov, pravekých nosorožcov a chobotnáčov (aj mamutov) a iných skupín. Osobitne sú predstavené modely rôznych živočíchov, medzi inými aj modely lebky a kostry dinosaurov a model malého mamuta – Žofky. 

Súčasťou výstavy bude súťaž pre deti o hodnotné skameneliny. 

Vystavené predmety pochádzajú zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine – Múzea Andreja Kmeťa, Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea v Bratislave, Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, Dúbravského múzea v Bratislave – Dúbravke a zbierok súkromných zberateľov.

Plagát 

Bližšie informácie 

Mgr. Andrej Bendík, PhD.,
e-mail: andrej.bendik@snm.sk,
tel.: 043/24 55 111
www.snm.sk/mt