Čo ukrýva múzeum? Prezradí výstava Index DC

od 16. 1. 2020 do 2. 7. 2021

Čo ukrýva múzeum? Prezradí výstava Index DC


Českú menšinu na Slovensku už dve desaťročia dokumentuje Múzeum kultúry Čechov na Slovensku. Jeho poslanie a dvadsať rokov existencie mapuje prostredníctvom najvýznamnejších a najvzácnejších predmetov výstava Index DC – Dvadsať rokov akvizičnej činnosti Múzea kultúry Čechov na Slovensku. V „múzeu za jabloňou" ju otvoria vo štvrtok 16. januára 2020 o 15.00 h.

V novembri roku 1999 pribudla na mape slovenských múzeí nová inštitúcia – Dokumentačné centrum českej kultúry na Slovensku. Jeho poslaním bolo vytvárať zbierkový fond predmetov zachytávajúcich hmotné a duchovné bohatstvo českého etnika na Slovensku, budovať príslušnú bázu dát a začať výskum súvisiaci s prítomnosťou a pôsobením Čechov na Slovensku.

Keďže dokumentačné centrum sa mimoriadne iniciatívne pustilo do plnenia tohto zámeru, už v roku 2004 mu bol priznaný štatút múzea a v rámci Slovenského národného múzea v Martine tak vzniklo Múzeum kultúry Čechov na Slovensku. Jeho expozícia je venovaná životu a dielu dvoch významných osobností stelesňujúcich najpozitívnejšie tradície spolužitia Čechov a Slovákov, ktorí myšlienku spolupráce nielen hlásali, ale aj žili. Tieto osobnosti, PhDr. Anna Horáková-Gašparíková a akademik Jiří Horák, sa rozhodli zanechať Slovenskému národnému múzeu v Martine dom na Moyzesovej ulici, ktorý niesol podobu staromartinskej kultúrnej domácnosti prvej polovice 20. storočia.

Zbierkové predmety, ktoré doteraz ukrýval depozitár, približujú pôsobenie českej komunity na Slovensku, ale aj vzájomné vzťahy Čechov a Slovákov. Výstava Index DC zoznamuje návštevníkov s piatimi hlavnými témami, ktoré kopírujú zameranie múzea. Osobnosť prvého československého prezidenta, členov jeho rodiny a symboly československej štátnosti predstavujú upomienkové predmety či osobné veci rodiny Masarykovcov – napríklad obrazy syna Herberta či busta Pallas Atény, ktorá na pracovnom stole robila spoločnosť Alici Masarykovej.

Druhou prezentovanou témou je činnosť telovýchovných jednôt Sokol, ktoré začali na Slovensku úspešne pôsobiť hneď po vzniku Československej republiky a získali si veľa priaznivcov i z radov domáceho obyvateľstva. K najvzácnejším artefaktom patrí autentická schéma verejného cvičenia žien predvedeného na sokolskom zlete v roku 1920 i uniforma členky TJ Sokol.

Treťou témou je každodenný život českej komunity na Slovensku, predovšetkým podoby sviatočného i každodenného života žien a detí. Zbierkový fond múzea obsahuje aj množstvo diel českých výtvarných umelcov pôsobiacich na Slovensku a osobitná pozornosť je venovaná predmetom darovaným múzeu širšou rodinou akademika Jiřího Horáka, významného európskeho folkloristu a jedného z pôvodných majiteľov domu, v ktorom dnes múzeum sídli.

_________________________________________________

Zaujala Vás výstava a radi by ste sa s Vašou triedou zúčastnili jej prehliadky? Objednajte si návštevu!

tel. č.: 043/ 24 56 111
e-mail: hana.zelinova@snm.sk

otváracie hodiny:
utorok – piatok: 12.00 – 16.00 h.