Skauting

od 24. 11. 2016 do 24. 3. 2017

Skauting

Viac ako storočie skautingu približuje výstava s rovnomenným názvom. V Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu kultúry Čechov na Slovensku ju v spolupráci s Turčianskym trampským dejepisným spolkom Padva otvoria vo štvrtok 24. novembra 2016 o 16.00 hod.

Výstava Skauting je venovaná priblíženiu dejín tejto organizácie, osobnostiam, ktoré skautské hnutie formovali, no podrobne mapuje aj 3 etapy histórie hnutia v Turci. Textami, fotografiami a bohatstvom predmetov približuje udalosti a osobnosti, ktoré túto históriu vytvárali, ale aj vlastnú činnosť skautského hnutia. V závere výstavy autori konštatujú, že dnes zažívame dobu, kedy sa skauting na Slovensku, i tu, v regióne Turiec, znova nadýchol a vykročil. Prišli noví mladí skauti a vĺčatá. Znovu zahoreli táborové ohne a na stožiare opäť stúpajú vlajky skautských oddielov. Dejiny nám dokazujú, že pre totalitnú moc je ľahké zakázať organizáciu, ale na zničenie ušľachtilých ideí, z akých sa zrodil skauting, silu nemá.

Cieľom výstavy nie je podrobné mapovanie vývoja skautingu, pretože to by si žiadalo oveľa väčší výstavný priestor, než je ten, ktorý poskytuje Múzeum kultúry Čechov na Slovensku. Ako uvádzajú autori výstavy – chceli rozvinúť pomyselnú niť skautingu od jeho začiatkov až po dni znovu získanej slobody. Vyznačiť na nej dôležité momenty jeho vývoja v rôznych časových etapách. Výstava zároveň chce tak trochu pripomenúť a trochu možno vyprovokovať súčasných mladých skautov a skautky, aby pátrali v minulosti a sami viazali ďalšie uzlíky poznania vlastnej skautskej histórie. Veď oni ju naozaj žijú a zároveň píšu najnovšiu, aktuálnu kapitolu histórie skautingu v Turci.

Skauting vznikol v roku 1907 v Anglicku na základe myšlienok zakladateľov Roberta Baden-Powella, významného britského dôstojníka, hrdinu druhej búrskej vojny a amerického spisovateľa, maliara a lovca Ernesta Thompsona Setona. Dnes pôsobí skautské hnutie v 216 štátoch sveta a má temer 40 miliónov členov.

Slovenská organizácia skautingu združuje temer 6 000 členov a patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Prvá známa skautská organizácia na našom území vznikla v roku 1913 v Komárne, no rozmach zažila až po vzniku Československej republiky v roku 1918. V rámci storočného pôsobenia na Slovensku bolo skautské hnutie v dôsledku vývoja politickej situácie striedavo podporované a striedavo zakazované, no od roku 1989 funguje bez prerušenia činnosti.

Výstavu Skauting môžu návštevníci vidieť v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku (Moyzesova 11, Martin) do 10. marca 2017.

Bližšie informácie
PhDr. Hana Zelinová
hana.zelinova@snm.sk
043/24 54 227 (do 11.30), 043/24 56 111 (po 12.00 hod.)


Zaujala Vás výstava a radi by ste sa na nej zúčastnili s Vašou triedou? Objednajte si návštevu!

tel. č.: 043/24 54 227 (do 11.30), 043/24 56 111 (po 12.00 hod.)
e-mail: cesi@snm.sk

otváracie hodiny:
utorok – piatok: 12.00 – 16.00 hod. (posledný vstup o 15.30 hod.)