T. G. Masaryk na sieti

od 9. 3. 2022 do 28. 10. 2022

T. G. Masaryk na sieti

Výstava T. G. Masaryk na sieti približuje rôzne formy komunikácie angažovaného intelektuála Tomáša Garrigue Masaryka. Návštevníkom kladie otázku, akým spôsobom by Masaryk, u ktorého sa akademický svet prelínal s politikou, komunikoval v dobe sociálnych sietí. 

Jednotlivé panely približujú, ako Masaryk v rôznych časových obdobiach pracoval s informáciami – konšpiračnými teóriami, manipuláciou s verejnou mienkou, lobingom alebo propagandou. Oboznamujú nás aj s jeho komunikáciou z pozície prezidenta republiky, či spôsobom dorozumievania sa v rodine. Prezentujú ho ako človeka, ktorý obrovské množstvo osobného i pracovného času venoval korešpondencii. Všetky tieto témy transformujú autori výstavy do prostredia dnešných sociálnych sietí, pričom nás priam vyzývajú k porovnaniu so súčasnou situáciou. 

Autori, renomovaní českí historici, predstavujú prvého československého prezidenta T. G. Masaryka ako verejne aktívnu osobnosť, dnešnými slovami influencera, ktorý do medzinárodného povedomia vstupoval predovšetkým prostredníctvom celospoločenských káuz, ku ktorým sa vyjadroval. 

Návštevník si pripomenie mnohé zaujímavé udalosti z Masarykovho života a možno odíde obohatený o poznanie, že niektoré spôsoby verejnej komunikácie sa od Masarykových dôb príliš nezmenili. 

Výstavu T. G. Masaryk na sieti pripravil Masarykov ústav a Archív Akadémie vied Českej republiky, v. v. i., a Stredisko spoločných činností Akadémie vied Českej republiky, v. v. i. v rámci projektu NAKI II DG18P02OVV026 „Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918“. Výstava je realizovaná s podporou Ministerstva kultúry Českej republiky. Reprízu výstavy v Martine usporiadalo Múzeum kultúry Čechov na Slovensku v spolupráci s Českým centrom Bratislava. 

Kontakt pre bližšie informácie 

PhDr. Hana Zelinová
e-mail: hana.zelinova@snm.sk
tel.: +421 43 24 56 111, +421 43 41 310 11