TGM vo fotografii

od 5. 3. 2018 do 27. 4. 2018

TGM vo fotografii

Sté výročie Československej republiky je príležitosťou pripomenúť si osobnosti, ktoré stáli pri jej zrode. Jednou z nich je Tomáš Garrigue Masaryk, jej spoluzakladateľ a prvý prezident. Pracovný i súkromný život najznámejšieho československého štátnika predstavuje výstava T. G. Masaryk vo fotografii, ktorá bude sprístupnená 5. marca 2018 o 16.00 hod. v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku.

Prvý československý prezident T. G. Masaryk patril medzi osobnosti, ktoré sledovali objektívy fotoaparátov takmer na každom kroku. Zachytávali ho profesionálni fotografi, blízki osobní priatelia a na jeho cestách a verejných vystúpeniach tiež mnoho neznámych ľudí. Vznikli tak tisícky snímok, ktoré zaznamenávali nielen jeho pracovný, ale aj súkromný život. Najznámejšie z nich sú publikované v knihe Masaryk vo fotografii, ale dochovalo sa aj mnoho fotografií verejnosti dosiaľ neznámych.

Putovná výstava T. G. Masaryk vo fotografii, ktorú bude hostiť Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku do konca apríla 2018, prezentuje prostredníctvom fotografií zo zbierkového fondu Múzea T. G. Masaryka v Lánoch osobnosť prvého prezidenta, jeho rodinu, priateľov a spolupracovníkov. Výstava tiež približuje významné udalosti Masarykovho života, jeho cesty po republike aj do zahraničia, ale tiež pobyty v Lánoch a ďalších obľúbených miestach.

Kontakt pre bližšie informácie
PhDr. Hana Zelinová
tel.: 043/24 54 227, 043/41 310 11
e-mail: hana.zelinova@snm.sk
www.snm.sk

TGM vo fotografii