Koncert Martinů Strings Prague

5. 10. 2018, 17:00 - 18:00

Koncert Martinů Strings Prague

Veľká zasadacia sieň Slovenského národného múzea
5. 10. 2018 o 17. 00 hod.

Martinů Strings Prague je dvanásťčlenný sláčikový súbor nadväzujúci na tradíciu českej sláčikovej kultúry, ktorá sa okrem tradičnej muzikality vyznačuje spevnosťou a slovanským zvukom. Tvoria ho vynikajúci hráči mladšej a strednej generácie so skúsenosťami získanými na sólovej dráhe i v najlepších českých orchestroch či komorných zoskupeniach. Zakladateľom a umeleckým vedúcim súboru je huslista Jaroslav Šonský, skúsený sólový aj komorný hráč a hudobný manažér. Vzorom pre Martinů Strings Prague je Český komorný orchester založený legendárnym dirigentom Václavom Talichom. Prvé a hneď kritikou vysoko oceňované turné absolvovali.Martinů Strings Prague vo Švédsku, nasledovali úspešné turné po viacerých krajinách, pričom na Slovensko sa dodnes opakovane vracajú.

Koncerty Martinů Strings Prague sa vždy vyznačujú zaujímavou dramaturgiou, vysokou poslucháčskou atraktivitou a najvyššou umeleckou náročnosťou. Organizátorom koncertu konaného v Martine je Český spolok v Košiciach, Český spolok v Martine a SNM v Martine – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku.


bližšie informácie:
PhDr. Hana Zelinová
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
hana.zelinova@snm.sk
+421 43 41 310 11
+421 43 24 56 111