Slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku Československa

19. 10. 2018, 17:00 - 18:00

Slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku Československa


Veľká zasadacia sieň Slovenského národného múzea 
19. 10. 2018 o 17.00 hod. 

Podujatie zorganizované Českým spolkom na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine, Múzeom kultúry Čechov na Slovensku a Českým spolkom v Martine pod záštitou viceprimátora mesta Martin Mgr. Imricha Žiga. Zaznie umelecké slovo českých i slovenských autorov i hudobné ukážky v podaní Ženského sboru Českého spolku v Košiciach a mužskej speváckej skupiny Mužáci Moravia z Považskej Bystrice. 

Bližšie informácie: 
PhDr. Hana Zelinová 
SNM-Múzeá v Martine, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 
hana.zelinova@snm.sk 
+421 43 41 310 11 
+421 43 24 56 111