Ponuka vzdelávacích programov pre školské skupiny

od 7. 9. 2023

Ponuka vzdelávacích programov pre školské skupiny

Čo nájdeme na dvore aj v komore 

Interaktívna prehliadka expozície MSD s využitím objektového a zážitkového učenia. Deti sa dozvedia, ako ľudia kedysi spávali, kde mali uložené šaty, čo je komora, dvor, čo je uložené v humne, zoznámia sa s niektorými domácimi zvieratami, spoznajú  rastliny, ktoré sa pestovali na poli a v záhradke. Vyskúšajú si mlátenie obilia cepmi, trepanie ľanu, mletie obilia na žarnove.
Optimálny počet osôb v skupine: 20 
Dĺžka programu: 50 min. 
Program je vhodný pre materské školy, 1. stupeň ZŠ, špeciálne školy, detské tábory, školy v prírode.


Ako bolo voľakedy...

Interaktívne rozprávanie s využitím objektového a zážitkového učenia, ktoré súvisia s jednotlivými časťami výročného a pracovného zvykoslovia. Súčasťou programu je tvorivá dielňa, v ktorej si deti vytvoria výrobok, ktorý si zoberú so sebou. 

A. Ako bolo na fašiangy: 

Rozprávanie o fašiangových zvykoch, tradičných maskách a ich význame, pričom si masky môžu vyskúšať. Za sprievodu jednoduchých rytmických hudobných nástrojov sa naučia fašiangovú pesničku a prejdú sa po areáli vo fašiangovom sprievode masiek.V rámci tvorivej činnosti si vyrobia jednoduchú fašiangovú masku.
Maximálny počet osôb v skupine: 20
Dĺžka programu: 2 hod.
Program je vhodný pre materské školy (predškolákov), základné školy, špeciálne školy


B. Ako bolo na Veľkú noc:

Interaktívne rozprávanie o jarných  zvykoch (vítanie jari, zvyky na Juraja, tradície počas Veľkej noci). Deti vynesú za dedinu Morenu a donesú si z vonku letko - letečko, ktoré ozdobia stužkami a zoberú si ho so sebou do triedy. Počas tvorivej činnosti si vyskúšajú zdobenie vajíčok tradičnými technikami (oblepovanie slamou a bavlnkami, zdobenie roztopeným voskom, vyškrabávanie) a upletú si korbáč z vŕbových prútov. Do  tvorivej dielne je potrebné doniesť 2 – 3 vyfúknuté alebo natvrdo uvarené vajíčka.

Maximálny počet osôb v skupine: 20
Dĺžka programu: 2 hod.
Program je vhodný pre materské školy (predškolákov), základné školy, špeciálne školy

C. Ako bolo na Vianoce: 

Deti sa zoznámia s tradičnými zvykmi zimného obdobia od stridžích dní do Vianoc. V prislúchajúcich kostýmoch budú triasť plotom, veštiť z roztopeného vosku, obchádzať dedinu ako Mikuláš s družinou, vymetať kúty ako Lucky. V tvorivej dielni si zhotovia vianočnú ozdobu z tradičných materiálov (slama, papier, semená rastlín, textil a pod.)
Maximálny počet osôb v skupine: 20
Dĺžka programu: 2 hod.
Program je vhodný pre materské školy (predškolákov), základné školy, špeciálne školy


Tvorivá dielňa

V tvorivej dielni majú deti možnosť spoznať tradičné a prírodné materiály, napr. slama, papier, ovčia vlna, sušené bylinky, ľanové plátno a využiť ich pri zhotovení výrobku, ktorý si odnesú so sebou. Tvorivou činnosťou si môžu zhotoviť napr. bylinkové vrecúško ozdobené pečiatkou, papierového „vlčka“, gombíkovú frndžalku, šnôrku utkanú na prstoch, maľbu na skle, vyskúšať si plstenie ovčej vlny. Činnosť je prispôsobená veku detí. 
Optimálny počet osôb v skupine: 20
Dĺžka programu: 1 hod. 
Program je vhodný pre materské školy, základné školy, špeciálne školy, detské tábory, školy v prírode.

Cesta ľanového semienka 

Interaktívny program v tkáčskej dielni, v ktorom sa žiaci formou názorných ukážok oboznámia s pracovným náradím a materiálom, ktorý bol potrebný na zhotovenie tkaniny od ľanového semienka po hotové plátno. Formou objektového učenia sa dozvedia, na čo sa tkaniny používali v domácnosti a v hospodárstve, vyskúšajú si trepanie a česanie ľanu, pradenie, tkanie plátna na tkáčskom stave. Počas tvorivej činnosti sa naučia  niektorú jednoduchú techniku tkania, pri ktorej si zhotovia vlastný výrobok (napríklad tkanie na stolových krosnách, na prstoch, na špuľke). 
Optimálny počet osôb v skupine: 15 
Dĺžka programu: 2,5 hod.
Program určený pre: základné školy, stredné školy, špeciálne školy, detské tábory, školy v prírode.

V prípade potreby sa môže realizovať len jedna časť programu:- tvorivá činnosť, dĺžka trvania 1 – 1,5 hod.- interaktívny program v tkáčskej dielni, dĺžka trvania 1 hod.

Poplatok za vzdelávací program: 3,00 €
Pedagogický dozor má vstup voľný (1 pedagóg na 10 žiakov).
V prípade väčšej skupiny (napr. 40 detí) je možné skupinu rozdeliť na 2 časti. Jedna skupina absolvuje vzdelávací program, druhá skupina prehliadku expozície MSD v sprievode lektora, po hodine sa skupiny navzájom vymenia. Celý program v tejto forme trvá približne 2 hodiny.
Poplatok za program s prehliadkou expozície je 5,50 €
(3,00€ za vzdelávací program, 2,50€ za prehliadku expozície s lektorom). 
Objednávky:

Ďurdíková Jaroslava, tel. 0908 0615067jaroslava.durdikova@snm.sk
Michaela Konečná, tel. 043 438114michaela.konecna@snm.sk

Potrvá ešte
prebieha

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt