Expozícia slovenskej dediny

Expozícia slovenskej dediny


Región Orava je najstaršou sprístupnenou expozíciou areálu múzea. K najpozoruhodnejším stavbám patrí zemianska usadlosť z Vyšného Kubína z roku 1748. Región celkovo predstavuje 10 roľníckych usadlostí. Zastúpené sú aj objekty technické (kováčska dielňa zo Suchej Hory, olejáreň z Oravského Veselého), spoločenské (horáreň a krčma z Oravskej Polhory), solitéry hospodárskych stavieb (sýpky a zemiakové jamy zo Sedliackej Dubovej, Zuberca a Dlhej nad Oravou), drobné sakrálne stavby (kaplnka zo Bzín a Krušetnice). Ulicovú zástavbu tvorenú prevažne roľníckymi usadlosťami dopĺňa objekt krčmy z Oravskej Polhory z roku 1811, ktorý poskytuje možnosť stravovania a občerstvenia.

Dominantu prezentovaného regiónu Turiec tvorí rímsko-katolícky drevený kostolík z Rudna pochádzajúci z roku 1792. Počas programových podujatí národopisného roka sa v kostolíku konajú rímsko-katolícke sväté omše alebo evanjelické Služby Božie. V regióne Turiec sa nachádzajú aj ďalšie jedinečné stavby, napr. filagória zo Slovenského Pravna, či voziareň z Moškovca. Celkovo je v regióne stavebne zatiaľ zrealizovaných sedem usadlostí (usadlosť z Nolčova, Sklabine, Dubového, Moškovca, Slovian, Trebostova, Čremošného), šesť sakrálnych stavieb (kostol z Rudna, kaplnky z Beníc, Slovian, Polerieky, zvonice z Ondrašovej, Koštian), dve remeselnícke dielne (klobučnícka a súkennícka dielňa z Veľkého Čepčína), štyri objekty spoločenského charakteru (voziareň z Moškovca, filagória zo Slovenského Pravna, obchod a požiarna zbrojnica z Laskára, zemianska kúria z Blážoviec) a solitéry hospodárskych stavieb (stodola z Blatnice, hosp. časť usadlosti z Kaľamenovej, sypáreň z Karlovej).

Región Kysuce - Podjavorníky reprezentuje kultúru a ľudové staviteľstvo obyvateľov Kysúc, Javorníkov, Žilinskej kotliny, Rajeckej doliny a stredného Považia. Sprístupnený je objekt elementárnej školy z Petrovíc a bačov z Papradna, ktorý predstavuje najrozšírenejší variant sezónne využívaného objektu v extraviláne obcí v oblasti Javorníkov. V uličnej zástavbe sú prezentované roľnícke usadlosti z Kysúc. V roztratenej sídelnej forme (v podobe roztratených sídiel) sú to sezónne využívané stavby z oblasti Kysúc a Javorníkov.

V auguste 2005 boli sprístupnené pre návštevníkov prvé dve usadlosti v expozičnej časti regiónu Liptov - usadlosť z Vavrišova a Východnej. Ďalej sú v priestore tejto časti MSD prezentované nesprístupené usadlosti z Liptovskej Lúžnej, Hubovej, Liptovskej Sielnice, NižnejBoce, zvonica z Trsteného, sýpky s Hubovej a Ludrovej, maštaľka z Nižnej Boce, Senníky z Liptovskej Kokavy, obytný dom z Vitališoviec, mraznica z Maltinej, kraviarky z Liptovskej Lúžnej a zemianska kúria z Kráľovskej Lehoty.