Uzatvorenie Múzea slovenskej dediny

13. 6. 2022

Uzatvorenie Múzea slovenskej dediny

Vážení návštevníci a návštevníčky,  

Múzeum slovenskej dediny bude z dôvodu nakrúcania filmu zatvorené v dňoch 

19. 6.  (nedeľa)
21. 6. (utorok)
23. 6. (štvrtok)
24. 6. (piatok)
25. 6. (sobota) – zatvorené do 13.00 h 
26. 6. (nedeľa)

Ďakujeme za pochopenie.