Človek a príroda

17. 9. 2023, 10:00 - 16:00

Človek a príroda

Osemnásty raz sa stretneme pri poznávaní prírody, jej vplyvov na človeka a človeka na prírodu v Múzeu slovenskej dediny. Na podujatie Človek a príroda Vás pozývame v nedeľu 17. septembra 2023 od 10.00 do 16.00 hod.

Neživú prírodu budeme spoznávať prostredníctvom ryžovania zlata a ukážok zlatiniek a iných minerálov vyryžovaných v slovenských potokoch a riekach. Malých aj veľkých zaujmú sukulenty, kaktusy a exotické orchidey, ktoré predstavia súkromní pestovatelia a návštevníkom zároveň dajú cenné rady pri pestovaní. Slovenská spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín pripraví výstavu mäsožravých rastlín, ktorá bude spojená s predajom a pestovateľskou poradňou. Živú prírodu priblíži aj poradenstvo pri využití bylín. Tie liečivé si zároveň budete môcť kúpiť v bylinných zmesiach. Negatívne vplyvy rozširovania rastlín budú prezentované prostredníctvom poznávania inváznych rastlín. Pre milovníkov hmyzu z celého sveta budú pripravené informácie z jeho života.

Predovšetkým pre detských návštevníkov bude pripravená Minipátračka po živočíchoch pri ľudských obydliach, počas ktorej si vyskúšajú svoju pozornosť pri hľadaní zvieratiek a ich skrýš. Pracovníci Správy národného parku Malá Fatra sa postarajú o ďalšie aktivity na zaujímavé témy – napríklad Kamufláž v prírode, Príroda pod mikroskopom a Po stopách živočíchov, prostredníctvom ktorých sa návštevníci dozvedia zaujímavosti zo sveta rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa na území NP Malá Fatra.

Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s odpadovým hospodárením a s ním spojenou nevyhnutnosťou recyklácie. Súčasťou prezentácie budú ekohry pre detských návštevníkov. Veľmi atraktívnymi budú prednášky o našich (aj liečivých) hubách a prezentačná výstava Naše huby spojená s hubárskou poradňou.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

cloveka  priroda plagat