Informácie pre návštevníkov

slovenská verzia textumaďarská verzia textu

Covid režim

Vstup bez obmedzení. 

Prístup do objektu pre osoby ZŤP 

Na požiadanie v pokladni SNM personál zabezpečí bezbariérový prístup.  

 
Ako sa k nám dostanete? 

Slovnská verzia textuMaďarská verzia etxtu

Kaštieľ Imre Madácha sa nachádza v okrese Veľký Krtíš, v obci Dolná Strehová.

Návštevný poriadok kaštieľa Imre Madácha (PDF, 521,1 kB)