Úprava priestorov na prízemí budovy SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove

14. 1. 2021

Úprava priestorov na prízemí budovy SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove začalo realizovať opravu priestorov na prízemí budovy. Práce sú podporené dotáciou z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci Výzvy pre mikroprogram 2021, na základe Zmluvy č. 1269/2021/OPR o poskytnutí dotácie vo výške 2500€ .pdf (PDF, 251,1 kB). Po skončení prác budú tieto priestory slúžiť na prezentáciu rusínskej kultúry širokej verejnosti s realizáciou podujatí a výstav. Priebeh prác je zdokumentovaný v priloženej fotogalérii.