Medzinárodný deň detí v SNM - Múzeu rusínskej kultúry v Prešove

1. 6. 2014, 10:00 - 15:00

Medzinárodný deň detí v SNM - Múzeu rusínskej kultúry v Prešove

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravilo podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Uskutoční sa v priestoroch múzea 1.júna 2014 so zaujímavým sprievodným programom. .pdf Tešíme sa na Vašu účasť!