Prezentácia knihy Pastieri a gazdovstvo – Rusínske obyčaje zo Spiša

1. 2. 2019, 14:30 - 17:00

Prezentácia knihy Pastieri a gazdovstvo – Rusínske obyčaje zo Spiša


Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci so SNM-Múzeom rusínskej kultúry v Prešove a periodikom INFO Rusín pripravuje prezentáciu knihy Pastieri a gazdovstvo - Rusínske obyčaje zo Spiša autora Mikuláša Konevala, ktorá vznikla v roku 2018 s finančnou pomocou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Podujatie sa uskutoční o 14.30 h v priestoroch SNM-MRK v Prešove.

Kniha popisuje život a prácu na dedine, na poli, okolo gazdovstva, podrobne sa venuje pastierstvu a s ním spojenými ľudovými zvykmi v dedinskom prostredí. Opisuje celý rad pastierskych činností, remeselníckych prác, ktoré pastieri ovládali.

Lokalitou je kniha situovaná do obce Kamienka (okr. St. Ľubovňa). Je doplnená kresbami a dobovými fotografiami používaných nástrojov a náradia v rusínskom názvosloví, s básnickou prílohou autora na konci knihy. 

Pozvánka