Tvorivé ateliéry v SNM – MRK / Творивы ательєры СНМ – МРК в Пряшові

od 16. 9. 2019, 12:25 do 30. 12. 2020, 12:25

Tvorivé ateliéry v SNM – MRK  /  Творивы ательєры СНМ – МРК в Пряшові


SNM – MRK Vás pozýva stráviť vaše voľné chvíle v tvorivom prostredí múzea. Tvorivé ateliéry sú určené pre všetky vekové kategórie. Pripravená je pre vás pestrá ponuka tvorivých aktivít:
Poznávanie rusínskej kultúry prostredníctvom dramatickej hry pod vedením Mgr. Art. Jaroslavy Sisákovej 

Ateliér ľudovej tvorivosti pod vedením Eleny Sotákovej

Škola rusínskeho jazyka pod vedením PhDr. Ľuby Kráľovej, PhD. 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať
sídlo: SNM – Múzeum rusínskej kultúry 
        Masarykova 20, 080 01 Prešov
tel.: 0907 814 739
mail: mrk@snm.sk 

Plagát (PDF, 185,5 kB) 


 

СНМ – МРК в Пряшові Вас позывать провести ваш вольный час у творивій атмосферї музея. Творивы ательєры суть отворены про вшыткы віковы катеґорії.
Приправили сьме про Вас пестрый проґрам творивых актівіт:

Спознаваня русиньской културы посередництвом драматічной гры під веджінём Мґр. арт. Ярославы Сисаковой

Ательєр народной творивости під веджінём Елены Сотаковой

Школа русиньского языка під веджінём ПгДр. Любы Кралёвой, Пг.Д.

Веце інформацій дістанете на слїдуючіх контактах:
адреса центра: СНМ – Музей русиньской културы
Масарикова 20, 080 01 Пряшів
тел.: 0907 814 739
mrk@snm.sk