Homo Desiderans

od 14. 4. 2021 do 15. 5. 2021

Homo Desiderans


SNM – Múzeum rusínskej kultúry otvorí svoje priestory pre návštevníkov už v pondelok 19. apríla 2021. Privítame ich novou výstavou Miroslava Žolobaniča Homo Desiderans, ktorá je nainštalovaná v novoupravených priestoroch na prízemí sídelnej budovy. Autorská výstava vizuálneho umelca najmladšej generácie, ktorý má rusínske korene, predstaví sériu objektov, ktoré nadväzujú na dlhodobý výskum mesianizmu v súčasnom umení. Skúma prieniky ruského mesianizmu, sebavydania a východnej spirituality zo začiatku 20.storočia so súčasnou praxou vizuálneho tvorcu - otvára témy čistej kontenplácie, obete, pátosu, predestinácie.