Iľko Sova z Bajusova

od 24. 9. 2020 do 31. 12. 2020

Iľko Sova z Bajusova


Iľko Sova, neveľký chlapík s veľkými fúzami, Rusnak od kosti, žije so svojou rodinou v imaginárnom Bajusove. Nad všetkým vie hútať, na všetko má svoj názor, na riešenie každého problému nájde zvláštny recept... Taká je hlavná postava z dlhodobého kresleného humoristického seriálu Fedora Vica - znalca rusínskej duše a nátury.
Výber zo seriálu Iľko Sova z Bajusova Vám chceme predstaviť V SNM - Múzeu rusínskej kultúry v Prešove vo štvrtok, 24. septembra 2020 o 16:00 hod.
Hosťom vernisáže budú členovia Rusínskeho komorného divadla so scénickými miniatúrami, ktoré boli často inšpirované Vicovými karikatúrami...Fedor Vico sľubuje, že kresby zo seriálu Iľko sova z Bajusova nášmu múzeu daruje...Kto vie, či si to nerozmysli, alebo či mu korona v tom nezabráni... .jpg

Ілько Сова, невеликый хлопик з великыма баюсами, Руснак од косте, жыє зо своёв родинов в імаґінарнїм Баюсові. Над вшыткым знать пошпекуловати, на вшытко мать свій погляд, на рішїня каждого проблему найде нетіпічный рецепт...Така є главна постава з довгодобого рісованого гуморістичного серіалу Федора Віца - знамого карікатурісты, зналця русиньской душы і натуры.
Выбер зо серіалу Ілько Сова з Баюсова вам хочеме представити в СНМ - МРК у Пряшові у четверь, 24. септембра 2020 о 16:00 год.
Гостём на вернісажі будуть членове Русиньского коморного театру зо сценічныма мініатурами, якы были часто іншпірованы Віцовыма карікатурами...Федор Віцо обіцять, же рiсункы зо серіалу Ілько Сова з Баюсова нашому музею дарує. Хто знать, ці сoбі то не роздумать, або ці му корона в тім не забранить... .jpg