Kroniky a pamätné knihy

od 15. 10. 2010 do 5. 11. 2010

Kroniky a pamätné knihy

Výstava prezentuje kroniky a pamätné knihy z východoslovenského regiónu. Cieľom výstavy je vzbudenie pozornosti o dokumentovanie života a udalostí na vidieku a v mestách najmä tam, kde sa kroniky a pamätné knihy prestali písať. Spoluorganizátormi výstavy sú Miestna organizácia Rusínskej obrody na Slovensku v Prešove a Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove. Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 15. októbra 2010 o 16:00 hod. v priestoroch SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Tešíme sa na Vašu účasť.