Kroniky a pamätné knihy - III. ročník

od 24. 10. 2014 do 21. 11. 2014

Kroniky a pamätné knihy - III. ročník

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove v spolupráci s MV SR Štátnym archívom v Prešove, pobočkou Prešov sprístupnilo už tretí ročník výstavy "Kroniky a pamätné knihy", ktorá návštevníkom ponúkne zaujímavé archívne materiály, obecné kroniky, mestské kroniky, školské kroniky a pamätné knihy. Zaujímavosťou bude prezentácia historických listín mesta Prešov, týkajúcich sa udeľovania rôznych výsad, pridelenia erbov, atď. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo v priestoroch múzea na Masarykovej ulici č. 20 v Prešove, dňa 24. októbra 2014 o 15.30 hod. .pdf