Roky bojov obetí a nádejí (1914 - 1920)

od 14. 4. 2016 do 30. 6. 2016

Roky bojov obetí a nádejí (1914 - 1920)

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove vás srdečne pozýva na slávnostnú vernisáž výstavy  „Roky bojov obetí a nádejí”, ktorá sa uskutoční dňa 14. 04. 2016  (štvrtok) o 15:30 hod. v sídelnej budove múzea na ul. Masarykovej č. 20, Prešove. .pdf (PDF, 781,0 kB)

Ide o putovnú výstavu spracovanú na samostatných paneloch Nadáciou Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a Ústavom politických vied SAV v Bratislave. Realizačným partnerom je Slovenské národné múzeum v Bratislave. Návštevníkov zaujme obsahovým spracovaním vojnových rokov obdobia 1. Svetovej vojny 1914 – 1918, dozvedia sa o udalostiach spojených so vznikom Československa v roku 1918, na ktorých sa významne podieľal aj Generál Dr. M.R. Štefánik – veľká osobnosť moderných slovenských dejín. Výstava mapuje zložité obdobie budovania prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov až do roku 1920. S veľkou úctou si pripomína všetky obete, ktoré si vyžiadala realita bojov za slobodu, samostatnosť a novú vlasť. Výstava je priamo určená žiakom základných a stredných škôl, avšak zhromaždené informácie obohatia aj širokú verejnosť rôznych vekových skupín.

Výstava potrvá od 14.04.2016 do 30.06.2016.