Roubené skvosty z Podkarpatskej Rusi

od 1. 12. 2009 do 30. 4. 2010

Roubené skvosty z Podkarpatskej Rusi

Prevzatá výstava z Regionálneho múzea vo Vysokom Mýte obrazom a textom sprevádza históriou aj súčasnosťou drevených sakrálnych stavieb premiestnených z Podkarpatskej oblasti na územie Českej republiky v 20. a 30. rokoch 20. stor.