Výtvarné diela Vasiľa Čureja

od 14. 7. 2016 do 26. 8. 2016

Výtvarné diela Vasiľa Čureja

 

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravilo výstavu „Výtvarné diela Vasiľa Čureja”, ktorej otvorenie sa uskutočnilo dňa 14. 07. 2016  (štvrtok) o 15:30 hod. v sídelnej budove múzea na ul. Masarykovej č. 20, v Prešove. .pdf (PDF, 449,6 kB)

Výstava prezentuje obrazy zapožičané od zberateľov JUDr. Ing. Mariána Schmidta, CSc., z Košíc a Petra Mikulu z Beloveže okr. Bardejov. Autorom obrazov je Vasiľ Čurej, ktorý sa narodil v roku 1954 v obci Soľ na Ukrajine. Výtvarne spracované obrazy sú dôkazom toho, že autor má vyštudovanú krajinomaľbu.

Návštevníkov zaujme tematikou spracovania krajinných, dedinských motívov, najmä drevenej svetskej atchitektúry, často v pozadí sa nachádzajúcimi aj sakrálnými drevenými chrámami, ktoré sú maľované prevažne v zimnom období.

Pohľad na výtvarné diela plné snehu, prinesie návštevníkom v horúcom letnom období osvieženie.