Život na rusínskej dedine v tvorbe insitného maliara Michala Sirika

od 5. 9. 2019 do 22. 11. 2019

Život na rusínskej dedine v tvorbe insitného maliara Michala Sirika


SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravilo vernisáž prvej autorskej výstavy z tvorby insitného rusínskeho autora - Michala Sirika, ktorý pochádzal za Sterkoviec, dnes Čabaloviec v okrese Medzilaborce. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 5. septembra 2019 o 17.00 h v priestoroch múzea na prvom poschodí. 

Pozvánka (PDF, 208,9 kB)  

Michal Sirik sa narodil 28. 8. 1925 v obci Sterkovce (dnešná časť obce Čabalovce v okrese Medzilaborce), kde prežil detstvo aj mladosť. Maľbe sa začal intenzívne venovať v roku 1983. Výtvarná tvorba sa stala dôležitou súčasťou jeho života. Od začiatku, keď začal maľovať, si vytvoril vlastný imaginatívny,osobitý štýl. Bytostné vzťahy ku kraju, kde od detstva žil, boli Sirikovi vrodené. Preto emotívne transfiguroval svoje zážitky a spomienky na mladosť Zúčastňoval sa súťaží, absolvoval kolektívne i autorské výstavy, získal mnohé ocenenia. Pri životnom jubileu 75 rokov mu bola Národným osvetovým centrom v Bratislave udelená Medaila Daniela Gabriela Licharda za celoživotnú tvorbu. Venoval sa insitnému umeniu a patril medzi významných predstaviteľov tejto skupiny umelcov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vystavoval skoro na všetkých významných výstavách insitnej tvorby doma i v zahraničí. Jeho obrazy s tematikou predovšetkým života a kultúry Rusínov sa nachádzajú v mnohých súkromných zbierkach významných osobnosti zo Slovenska, v rôznych privátnych zbierkach zberateľov v Izraeli, Holandsku, Rusku, Nemecku, USA, Austrálie, Švédsku atď., ale aj významných kultúrnych ustanovizni doma i v zahraničí. Jeho diela sa nachádzajú v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, vo Vihorlatskom múzeu v Humennom, v Múzeu holokaustu vo Washingtone. Zomrel 15. 12. 2013 v Medzilaborciach. 

Viac info:
PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.,
riaditeľka múzea
tel.: +421 051 2453321,
       +421 918 896 043;
e-mail: luba.kralova@snm.sk
www.snm.sk/mrk