120 rokov od smrti Adolfa Dobrianskeho

120 rokov od smrti Adolfa Dobrianskeho


Dňa 19. marca 2021 sa pracovníci SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove vybrali do Čertižného, uctiť si pamiatku pred 120 rokmi zosnulého, najvýznamnejšieho rusínskeho národného buditeľa 19. storočia Adolfa Dobrianskеho. Zámerom výpravy však bolo aj nahratie materiálu do pripravovaného dokumentu o Adolfovi Dobrianskom v rámci cyklu " Slávni Rusíni". Na mieste stretnutia už nás očakávali a k výprave sa pridali ďalší rusínski predstavitelia miestnej správy i duchovní, predovšetkým otec Milan Jasík, veľký znalec života Adolfa Dobrianskeho...

Dokument z tohto dňa v Čertižnom nahralo a vyrobilo prešovské štúdio DYNAMIKA...