Slovo sociológa pred sčítaním obyvateľov 2021 - Слово соціолоґа перед зрахованём жытелїв 2021

Slovo sociológa pred sčítaním obyvateľov 2021 - Слово соціолоґа перед зрахованём жытелїв 2021


Prednáška PhDr. Ľuby Kráľovej, PhD. - sociologičky, riaditeľky SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove, týkajúca sa rusínskej minority na Slovensku a nadchádzajúceho sčítania obyvateľov v roku 2021.

Vyrobilo štúdio DYNAMIKA, Prešov, december 2020