Spomínanie na Michala Čabalu

Spomínanie na Michala Čabalu


Na akademického maliara Michala Čabalu spomínajú PhDr. Michal Bycko PhD. a Fedor Vico. V tomto "minimedajlóne" možno zhliadnúť i niekoľko desiatok obrazov z umelcovej produkcie od ranej tvorby až po záverečné obdobie.

Dokument pripravila Jana Truščinská - Sivá.